Pakistanlılar, Çin mültecilerinde Uygurlar yok oldular.

You may also like...